Καλώς ήρθατε στο HELNET
 • «Ομοσπονδία» Ελληνικών Ερευνητικών Υποδομών για την έρευνα στο μελλοντικό διαδίκτυο
 • 4 Ερευνητικές Υποδομές
 • Δίκτυα 5ης γενιάς (5G), Ασύρματη και Ενσύρματη Δικτύωση, Υπολογιστική Νέφους
 • Ενιαία πλατφόρμα δέσμευσης πόρων πειραματικών υποδομών, ενορχήστρωσης πειραμάτων και αυτοματοποιημένης λήψης μετρήσεων
 • ΝΕΑ

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ HELNET

  Το HELNET αφορά την ενοποίηση των ετερογενών πειραματικών υποδομών της Ελλάδας, σε συνδυασμό με την στοχευμένη επέκτασή τους ώστε να εξοπλιστούν με τις πιο δημοφιλείς τεχνολογίες ώστε να δημιουργηθεί μιας μεγάλης κλίμακας και φιλική προς τον χρήστη πειραματική υποδομή. Οι στοχευμένες τεχνολογίες περιέχουν χωρίς όμως να περιορίζονται στα δίκτυα 5ης γενιάς (5G), στην ασύρματη και ενσύρματη δικτύωση, καθώς και στην υπολογιστική νέφους. Η προσφορά του HELNET επισημαίνεται στα ακόλουθα σημεία:

  Ευκαιρίες για μια πιο ολοκληρωμένη οπτική γωνία της έρευνας σχετικής με πληροφοριακά συστήματα, η οποία καθίσταται εφικτή από την ενοποιημένη πειραματική υποδομή για τους Έλληνες ερευνητές.

  Ελκυστικό και υψηλής ικανότητας περιβάλλον για τους διεθνείς ερευνητές που αποσκοπούν να συμμετέχουν σε Ελληνικές ερευνητικές ομάδες.

  Αντίστοιχη δημιουργία επίδρασης και βελτίωσης της θέσης στην διεθνή έρευνα και τις πειραματικές πλατφόρμες.

  Ενίσχυση των ευκαιριών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την συνεργασία τους όχι μόνο στην έρευνα αλλά και στις πειραματικές δραστηριότητες προ-προϊόντος που δίνονται από την δυνατότητα εκτεταμένου πειραματισμού π.χ. σε μία νέα εφαρμογή, που ενισχύεται περαιτέρω λόγω των αλληλεπιδράσεων με διεθνείς πειραματιστές.

  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

  ΣΤΟΧΟΙ

  Οι στόχοι του HELNET: